முக்கிய செய்திகள்

100 ஏக்கரில் 30 ஆட்கள் செய்யும் வேலையே சில நிமிடங்களில் செயும் அதிசிய இயந்திரம்! அழிந்து வரும் விவசாயத்திற்கு கிடைத்து இருக்கும் வரப்பிரசாதம்! வீடியோ இணைப்பு !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*